2017 by Emma Askling

Jag är medlem i Författarcentrum Öst och gör ofta författarbesök på skolor och bibliotek. Det tycker jag är jätteroligt. Jag träffar främst barn som går på låg-och mellanstadiet. Skolor och kommuner kan söka bidrag till Skapande skola-projekt och på så vis få författarbesök med skrivverkstad betalt.

Under besöket berättar jag kort om mina böcker och vad som inspirerat mig till att skriva dem. I övrigt lägger jag upp det efter de önskemål som finns. Det kan bli prat om skrivande, gestaltning och karaktärer. Det kan bli skrivövningar i olika former. Och det brukar oftast innehålla en väldigt intressant frågestund. 

För att boka mig till ett författarbesök; gå genom Författarcentrum Öst

eller skicka mig ett mejl.